Od 23 do 29 grudnia 2019 r.

Modlimy się o godne przeżycie świąt bożego narodzenia w naszych rodzinach, modlimy się za chorych i opuszczonych.