Od 15 do 21 lipca 2019 r.

Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.