Dziękujemy za ołtarze

W miniony czwartek przeżywaliśmy uroczystość Bożego Ciała. Ważną częścią świętowania tej uroczystości była procesja eucharystyczna, która przebiegała ulicami naszej parafii.Idąc w procesji z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie chcieliśmy publicznie wyznać wiarę w Jego rzeczywistą obecność pod postacią chleba. Chcieliśmy także publicznie Go uczcić jako naszego jedynego i prawdziwego Boga. Tajemnica Bożego Ciała oznacza, że Pan Bóg idzie do nas, chce być z nami w każdym miejscu i w każdej sytuacji życia. Tak jak to zapowiadał: A oto ja jestem z wami? On chce być z nami, a my pragniemy Jego obecności wśród nas. Boże Ciało jest dniem  otwierania drzwi Chrystusowi. Wymownym znakiem tego święta było błogosławieństwo sakramentalne, którym kapłan przy każdym ołtarzu obejmował ludzi, okoliczne domy, pola i miejsca pracy. Z tego powodu w czterech miejscach mieszkańcy przygotowali piękne ołtarze, za co im ogromnie dziękujemy, za wysiłek i serce kochające Boga. Dziękuję za piękny i liczny udział wszystkim, począwszy od dzieci. Niech również w naszych domach znajdzie swoje miejsce duchowy ołtarz dla Pana Jezusa, na którym codziennie będziemy składać ofiarę naszej modlitwy, naszych wysiłków, obowiązków rodzinnych, pracy i odpoczynku. Przy III ołtarzu znajdowało się serce złożone z wielu serduszek. To symbol serc nas wszystkich ukrytych w Sercu Pana Jezusa.

[prob.]