Liturgia Święta w Parafii od 29.04 do 05.05.2019 r.

Poniedziałek 29.04.2019 – św. Katarzyny Sieneńskiej

7.00
Za ++ Matyldę i Piotra Starosta, 3 synów, synową, 2 zięciów, wnuczkę Magdalenę,
za + Krystynę Michala i za dusze czyśćcowe.

18.00 I.
Za ++ rodziców Ruth i Eryka Czok, dziadków, ++ z rodz.: Czok, Stoschek,
Świerc, Zimek, Schemainda, Dudek, ++ z pokr. i za dusze czyśćcowe. II. Za
+ Joachima Buchta w mc po śm.

Wtorek 30.04.2019 – św. Wojciecha

7.00
Za ++ rodziców Teodora i Gertrudę Baron, ich córkę, zięcia, wnuka, ++ rodziców
Wróbel, ich dzieci i ++ z pokr.

18.00
Za + Henryka Wicher w r. śm., rodziców Jana i Anastazję Wicher, Konrada Wicher
i za dusze czyśćcowe.

Środa 01.05.2019 – św. Józefa, rzemieślnika

8.00
Za ++ rodziców Józefa i Franciszkę Goj, 2 siostry, szwagra, męża Rudolfa Janke,
teściów, szwagierkę, ++ z pokr. i za dusze czyśćcowe.

17.00
Za + Łucję Klemens w r. śm., rodziców z obu stron, ++ z pokr. Klemens,
Kołodziej i Śpiewak.

Czwartek 02.05.2019 – św. Atanazego

8.00
Za + matkę Gertrudę Wala, 2 mężów, męża Joachima Lisowskiego, ++ z pokr. Michala,
Lisowski, Wala oraz za dusze czyśćcowe.

18.00
Za + męża Antoniego Mikołajczyka w 5 r. śm., rodziców Marię i Stanisława
Stadnik, brata Zdzisława oraz za ++ z rodz. Stadników, Dziurzyńskich i
Mikołajczyków.

Piątek 03.05.2019 – NMP Królowej Polski

8.00
Za + Erikę Zdzuj w 1 r. śm., męża Pawła i córkę Małgorzatę.

9.30
Za + Łucję Śpiewak w 1 r. śm.

18.00
Za + Henryka Kapica w r. śm., ++ z rodz. Kapica, Wawrzynek i Wickman oraz o
zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Sobota 04.05.2019 – św. Floriana

8.00
Za ++ rodziców Katarzynę i Michała Skiba, braci Stanisława i Jana, szwagra
Klaudiusza, teściów Dorotę i Jana Zielony, kuzyna Franciszka, za dusze
czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

18.00
/niedz./ Za + Waltra Gallus w r. śm., rodziców, dziadków, ++ z pokr. Gallus i
Palt i za dusze czyśćcowe.

Niedziela
05.05.2019

7.00
Za ++ Mariannę i Stanisława Górnik, syna Bogdana, męża Jerzego, żonę Ruth
Waindok, syna, córkę, rodziców obu stron i za dusze czyśćcowe.

8.15
/niem./ Za + ojca Gerarda Borkowskiego w r. śm., matkę Annę, ++ z pokr.
Borkowski i Maślak, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9.00
/św. Anna/ Za + męża Józefa Galus, zięcia Piotra Teleguj oraz ++ z rodz. Galus
i Gonsior.

9.30
Ku czci św. Floriana za żyjących i ++ strażaków naszej Parafii.

11.00
Za wstaw. Matki Bożej i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla
matki Elżbiety Zdzuj z ok. 70 r. ur. i o Boże błog. w rodz. oraz za + męża
Józefa.

15.00
Nabożeństwo Majowe

16.00
Za wstaw. Matki Bożej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Magdaleny
Długosz z ok. 80 r. ur. i o opiekę Bożą w rodzinie.