Liturgia Święta w Parafii od 25.02 do 03.03.2019 r.

Poniedziałek 25.02.2019   

7.00 Za + męża i ojca
Bogusława Siodłaka w 17 r. śm. i za + Danielę.

17.00 Za wstaw. Matki
Bożej NP z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Adama
Kastaryndy z ok. 10 r. ur. i o Boże błog. w rodzinie.

Wtorek 26.02.2019 

7.00 Za ++ Alojzego i
Agnieszkę Sowada, rodziców, braci Alfreda i Helmuta i za dusze czyśćcowe.

17.00 Za wstaw. Matki
Bożej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Gertrudy Malcherczyk w
dn. ur., o opiekę Bożą w rodz. oraz za + męża Edwarda, rodziców obu stron i
szwagrów.

Środa 27.02.2019

7.00 Za + matkę
Agnieszkę Pawleta w r. śm., ojca Jerzego, teściów Bronisławę i Stanisława,
córkę Ewę, ich rodziców i rodzeństwo i za dusze czyśćcowe.

17.00 /szkolna/ Za
+ Bartosza Kubat w 9 r. śm. i za ++ z rodziny.

Czwartek 28.02.2019 

7.00 Za wstaw. Matki
Bożej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Gertrudy Warmer w dn. ur.
i o opiekę Bożą w rodzinie.

17.00 I. Za +
Aleksandra Rogowskiego w 1 r. śm., żonę Irenę w 4 r. śm., ++ z pokr. obu stron
i za dusze czyśćcowe. II. Za + Bolesława Kanteluk w mc po śm.

Piątek 01.03.2019 

7.00 I. Za żyjących
i ++ Parafian i czcicieli NSPJ oraz za ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej
parafii. II. Za + Leonarda Lekner /od rodz. Lidii i Johanna Smuda/.

18.00 /młodz./ Za
wstaw. Matki Bożej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla syna i wnuka
Dawida Kuś z ok. 14 r. ur. i o Boże błog. w rodzinie.

Sobota 02.03.2019     

7.00 Za wstaw. Matki
Bożej z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Heleny Napieracz z ok. ur.,
o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za + wnuka Daniela w r. śm.

18.00 /niedz./ Za
++ rodziców Alojzego i Gertrudę Hyla, ojca Rudolfa Glid, ciocię Martę, wujka
Ernesta, chrzestnego Erwina Kubis, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże
błog. w rodzinie.

Niedziela 03.03.2019 – VIII Niedziela Zwykła

7.00 Za wstaw. Matki
Bożej i św. Józefa z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla syna Marcina
Borsuk z ok. ur. i o opiekę Bożą w rodzinie.

8.15 /niem./ Za + męża
Józefa Wróbel, zięcia Waldemara, rodziców Wiktorię i Tomasza, Gertrudę i
Józefa, szwagra Tomasza, ++ z pokr. i za dusze czyśćcowe.

9.00 /św. Anna/ Za +
Józefa Niedworok, rodziców Annę i Józefa, Jadwigę i Szymona, ++ z pokr. oraz o
zdrowie i Boże błog. w rodz.: Niedworok, Kupilas i Szoppa.

9.30 Za ++ rodziców
Franciszkę i Pawła Bartyla, brata Pawła, 2 bratowe, teściów Annę i Bartłomieja
Czirnia, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

11.00 Za ++ rodziców i dziadków Zbigniewa i Marię
Maćko, ciocię Krystynę Kuś, przyjaciół Roberta Bańskiego i Artura Kubackiego,
++ z rodz. i za dusze czyśćcowe.

16.00 Za ++ rodziców Rozalię i Antoniego Gabrielczyk,
brata Horsta oraz za żyjących i ++ z rodz.: Gabrielczyk, Rusek i Dratwa.