1

Od 10 do 16 grudnia 2018 r.

Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.