Liturgia Święta w Parafii od 05.11 do 11.11.2018 r.

Poniedziałek 05.11.2018 

7.00 Za wstaw. Matki Bożej i św. Józefa z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Bronisława Noworolskiego z ok. 70 r. ur. i o opiekę Bożą w rodzinie.

17.00 W int. syna Błażeja Stefaniszyn z ok. 10 r. ur. z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego, Boże błog. i opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów.

Wtorek 06.11.2018  

7.00 Za ++rodziców Teofilę i Edwarda Schierle, męża Jana Barteckiego, brata Edwarda, wujka Johana, 2 kuzynki, ++ z pokr. Włodarczyk oraz w int. rodz.

17.00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża Jerzego Starosta w r. śm., za dusze czyśćcowe.

Środa 07.11.2018 

7.00 Za + matkę Władysławę w r. śm., żonę Wiesławę, ++ Krystynę, Józefa, Jadwigę, Leona i Eugeniusza, ++ z rodz.: Stęporowskich, Millerów, Rutkowskich i Bednarowiczów.

17.00 /szkolna/ Za ++ rodziców Apolonię i Jana Marek, teściów Annę i Piotra Mateja.

Czwartek 08.11.2018  

7.00 Za ++ rodziców Woś i Baron, ++ z pokr. i za dusze czyśćcowe.

17.00 Za ++ rodziców Albinę i Józefa Jończyk, Franciszkę i Karola Libawski, brata Joachima, dziadków, za żyjących i ++ z rodz. Jończyk i Libawski.

Piątek 09.11.2018 – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

7.00 Za + w Niemczech męża i ojca Gintra Piechota w 1 r. śm.

18.00 /młodz./ Za wstaw. Matki Bożej z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Małgorzaty Zappe z ok. 18 r. ur. i o opiekę Bożą w rodzinie.

Sobota 10.11.2018 – Św. Leona Wielkiego

7.00 I. Za + męża Henryka Klimek w 3 r. śm., rodziców Kałuża i Klimek, siostrę Marię, brata Jerzego, szwagierkę Gertrudę, 6 szwagrów, dziadków z obu stron i za ++ z pokr. II. Za + Matyldę Kubis w mc po śm.

12.00 /św. Anna/ Za wstaw. Matki Bożej i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Danuty Cebulla z ok. 80 r. ur. i o opiekę Bożą w rodzinie.

18.00 /niedz./ Za wstaw. Św. Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Agnieszki i Tadeusza Fabisiak z ok. 5 r. małż. oraz w int. rodzinie.

Niedziela XXXII  Zwykła 11.11.2018

7.00 Za ++ rodziców Jana i Annę Pluskwik, Karola i Jadwigę Porębski, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

8.15 /niem./ Za ++ Zofię i Ryszarda Krawczyk, matkę Brygidę, ++ z całego pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9.00 /św. Anna/ Za + męża Józefa Niedworok w r. śm., rodziców obu stron, ++ z całego pokr., za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9.30 Za + Łucję Urban, jej brata Józefa, rodziców, ++ z pokr. oraz za ++ rodziców Piotra i Juliannę Staś, siostrę, 4 braci i ++ z pokr.

11.00 Za wstaw. Matki Bożej i św. Józefa z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Marcina Wieczorek z ok. 50 r. ur. oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

15.00 Różaniec za zmarłych.

16.00 Za + męża Alfreda Kałuża w r. śm., rodziców, teściów, siostrę Bronisławę, szwagrów Gerharda i Otto, Antoninę Gregulec i ++ z pokr.