Dożynki parafialne 2018 roku

W minioną niedzielę, 7 października 2018 r., w naszej wspólnocie przeżyliśmy Dożynki czyli tradycyjny Żniwniok. W tym roku przygotowanie Dożynek powierzyliśmy parafianom z Krzanowic.

Trzeba powiedzieć, że od samego początku organizatorzy tego pięknego Święta podjęli swoje zadanie z wielkim przejęciem i zaangażowaniem. Dzięki temu w niedzielę mogliśmy przeżyć uroczystość niezwykle godną i podniosłą. Wdzięczność Panu Bogu za dary ziemi, za nasz chleb powszedni, zasługuje na oddanie najwyższej miary. Wyrazem tej wdzięczności była Msza święta, która z samej swej istoty jest dziękczynieniem jakie Pan Jezus ? Chleb życia, składa swemu Ojcu w niebie. Otoczyliśmy ołtarz, aby z serc naszych wyśpiewać: Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Przepiękne, kolorowe owoce ziemi oraz pracy rąk ludzkich, które zostały rozłożone wokół ołtarza, oznaczały przyczynę naszego przybycia i uroczystego Te Deum, jakie wyśpiewaliśmy na koniec Eucharystii. Szczególnym znakiem tej wdzięczności był bochen chleba, złożony na ołtarzu, i piękna korona żniwna. W tym roku była szczególna, przepięknie wykonana, przypominająca kielich. 

Dzisiaj nawet wdzięczność wymaga odwagi, czasami nawet heroizmu. Organizatorzy tegorocznych Dożynek, parafianie z Krzanowic, wykazali się jednym i drugim. A Pan Bóg w swej wielkiej dobroci względem nas na to zasługuje. Dziękujemy im z całego serca za tę piękną uroczystość, dziękujemy wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę. Niech dobry Bóg Wam wszystkim błogosławi i wynagrodzi obficie Wasze trudy.

Ks. Piotr Pierończyk ? Wasz Proboszcz