Liturgia Święta w Parafii od 27.08 do 02.09.2018 r.

Poniedziałek 27.08.2018 – Św. Moniki

7.00 Za + teścia Leona w r. śm., żonę Wiesławę, Krystynę, Eugeniusza, Władysławę i Józefa oraz za ++ z rodz.: Millerów, Stęporowskich, Bednarowiczów i Rutkowskich.

18.00 Za + ojca Stanisława Stadnik w 13 r. śm., matkę Marię, teściów Danutę i Stanisława Kaczkowskich, dziadków z obu stron, brata Zdzisława, szwagrów Rudolfa, Kazimierza, Janusza i Antoniego, żonę Jadwigę oraz ++ z rodz.: Stadników, Dziurzyńskich, Kaczkowskich i Hawro.

Wtorek 28.08.2018 – Św. Augustyna

7.00 Za wstaw. Matki Bożej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Gabrieli Wocławek w dn. 75 r. ur. i o opiekę Bożą w rodzinie.

18.00 /św. Anna/ Do Miłosierdzia Bożego za ++ nauczycieli, wykładowców i absolwentów Szkół Medycznych w Opolu: Jana Cipiora, Annę Operacz, Annę Gajda-Kowalewską, Krystynę Ziomko i Andrzeja Steciwko oraz za ++ z rodzin ofiarodawców.

Środa 29.08.2018 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

7.00 Za + męża Gintra Symassek, rodziców Galla i Symassek, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

18.00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża Karola Matyszok w r. śm., rodziców, siostrę, 2 braci, szwagra, szwagierkę i za dusze czyśćcowe.

Czwartek 30.08.2018  

 

7.00 Za wstaw. Św. Rodziny i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Anity i Michaela Illner z ok. 25 r. małż. oraz o opiekę Bożą w rodz.: Illner, Kansy i Weber.

13.00 Ślub rzymski: Łukasz Alama i Katarzyna Twardowska.

18.00 Za wstaw. Św. Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Marii i Gotwalda Piaskowskich z ok. 35 r. małż oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Piątek 31.08.2018 

7.00 Za + matkę Alicję Warzecha, ojca Józefa i za dusze czyśćcowe.

18.00 Za + męża Arnolda Moczko, rodziców Gertrudę i Jana, Marię i Alberta Raudzis, brata Jerzego, szwagrów Karola i Gerharda oraz o zdrowie i Boże błog. w rodz. Moczko i Kondziela

Sobota 01.09.2018 – Bł. Bronisławy

7.00 Za wstaw. Matki Bożej i św. Józefa z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Tomasza Kastaryndy z ok. 50 r. ur. i o opiekę Bożą w rodzinie.

11.00 Ślub rzymski: Amadeusz Piekorz i Agnieszka Czok.

15.00 Ślub rzymski: Mathias Wolny i Claudia Kondefer.

18.00 /niedz./ Za wstaw. Św. Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla rodzin: Senftleben, Fronia, Liniewski i Waldyra.

XXII Niedziela Zwykła 02.09.2018

7.00 Za ++ rodziców Stanisława i Bronisławę Juszkiewicz, Jerzego i Agnieszkę Pawleta, ich rodziców i rodzeństwo, córkę Ewę, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Jana, Marię i Franciszkę Libawski, rodzeństwo, męża Józefa, teściów, zięcia Rudolfa i ++ z pokr.

9.00 /św. Anna/ Za + syna Artura oraz ++ z pokr. Speda, Schubert, Urban i Wolnicz.

9.30 Za ++ rodziców Rozalię i Pawła Moczko, Martę i Jana Chudala oraz za ++ z rodz. Moczko i Chudala.

11.00 Za wstaw. Św. Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Michaliny i Bolesława Śniatowskich z ok. 45 r. małż. i dla Doroty i Piotra Śniatowskich z ok. 15 r. małż. oraz o opiekę Bożą w rodzinie. 

15.00 Nieszpory

16.00 Za + żonę i matkę Grażynę Marcisz w 4 r. śm.