Od 30 lipca do 5 sierpnia 2018 r.

Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.