1

Od 23 do 29 lipca 2018 r.

Modlimy się o dobre przeżycie uroczystości odpustowych ku czci św. Anny.