Od 25 czerwca do 1 lipca 2018 r.

Przeżycie wakacji.