1

Od 28 maja do 3 czerwca 2018 r.

Modlimy się o dar umiłowania Pana Jezusa eucharystycznego w naszych rodzinach.