Od 5 do 11 marca 2018 r.

Modlimy się w int. małżonków aby byli silni wzajemną miłością i życiem w komunii z Panem Jezusem, dla dobra swych dzieci.