Modlitwa poszukującego

W naszym życiu poszukujemy wielu rzeczy;
ktoś szuka żony, dobrej pracy, dobrej szkoły,
dobrego lekarza, czasami zwykłej zaczepki?
Czy w moim życiu szukam Boga?
Czy szukam Go tylko wtedy gdy Go zgubię?
Szukam Go nieustannie, codziennie, i odnajduję…
Kto szuka Cię, już znalazł Ciebie, już Cię ma,
komu Ciebie trzeba, kto tęskni w niebo Twe, jest w niebie, kto godny go, je z Twego chleba.
Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy,
a jesteś światłem w mej pomroczy, a jesteś śpiewem
w mojej duszy! Amen.