Od 4 do 10 września 2017 r.

Modlimy się o dary ducha świętego dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i katechetów.