1

Od 7 do 13 sierpnia 2017 r.

Modlimy się o pokój w naszej ojczyźnie i o dar mądrości i zgody dla rządzących.