Od 5 do 11 czerwca 2017 r.

Modlimy się za kościół święty i papieża Franciszka.