1

Od 15 do 21 maja 2017 r.

Modlimy się o za ludzi złej woli, i za tych, którzy zaniedbują udział w nabożeństwach majowych.