Od 17 do 23 kwietnia 2017 r.

Modlimy się za ludzi niewierzących i niepraktykujących sakramentów świętych i modlitwy.