Od 23 do 29 stycznia 2017 r.

Modlimy się o jedność chrześcijan.