Liturgia Święta w Parafii od 09.01.2017 do 15.01.2017 r.

Poniedziałek 09.01.

7.00 I. Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława Radwańskich, siostrę Annę, 2 szwagrów, siostrzeńca i dziadków. II. Za + Erykę Rother /od Bractwa Róż./.

Wtorek 10.01.

7.00 I. Za ++ siostry Albinę i Monikę Kornek, rodziców, męża Pawła Bryś, teściów, 3 braci, ++ z pokr. i za dusze czyśćcowe. II.  Za + Klarę Niemczyk /od Bractwa Róż./.

Środa 11.01.

7.00 I. Za wstaw. Matki Bożej NP. z podz. za łaski, o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego w rodz.: Lekner, Feliks i Kupilas. II. Za + Marię Felger /od Bractwa Róż./

Czwartek 12.01.

7.00 I. Za + Bronisława Chudy w 10 r. śm., rodziców, teściów oraz o zdrowie i Boże błog. w rodz. II. Za + Gertrudę Fack /od Bractwa Róż./.

Piątek 13.01.

7.00 I. Za wstaw. Matki Bożej NP. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Barbary Banaszak w dn. 80 r. ur. i o opiekę Bożą dla całej rodz. II. Za wstaw. Matki Bożej i św. Józefa z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża Pawła Wocławek w dn. 77 r. ur. i o opiekę Bożą dla całej rodz. oraz za ++ z rodz. Gabryś i Wocławek.

Sobota 14.01.   

7.00 I. Za + matkę Rozalię Moczko w r. śm., poległego ojca Pawła, męża Eryka, brata Henryka, bratową, teściów, dziadków, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodz. II. Za + Henryka Michala w mc po śm.

18.00 /niedz./ Za wstaw. Matki Bożej z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla matki i babci Hildegardy Kaluza z ok. 90 r. ur. i o opiekę Bożą dla całej rodz.

II Niedziela Zwykła 15.01.2017

7.00 Za + Krystynę Kapłon w 3 r. śm., męża Tadeusza, ++ z rodz. Kapłon i Jędrzejczyk oraz o zdrowie i Boże błog. dla Jolanty i Henryka z ok. 15 r. małżeństwa.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Martę i Gerharda Kubis, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

9.00 /św. Anna/ Za + matkę Agnieszkę Firlus w r. ur., ojca Czesława, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe.

9.30 Za ++ rodziców Marię i Pawła Gajda, ojca Pawła Rychlik, dziadków i ++ z pokr.

11.00 Za wstaw. Matki Bożej i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla Zuzanny Zielony z ok. r. ur. i o opiekę Bożą dla całej rodz.

15.00 Nieszpory.

16.00 Za + męża Rudolfa Wystub, rodziców Klarę i Wincentego Gawlica, teściów, brata, bratową, 3 szwagrów i ++ z pokr.