Od 20 do 26 czerwca 2016 r.

Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.