1

Od 23 do 29 maja 2016 r.

Modlimy się za dzieci przystępujące do I Komunii św. i za ich rodziny.