1

Od 11 do 17 kwietnia 2016 r.

rozaniec_bialyModlimy się za ludzi niewierzących o łaskę wiary.