Od 28 marca do 3 kwietnia 2016 r.

Modlimy się o dobre owoce naszej wielkanocnej przemiany i o umocnienie wiary w zmartwychwstałego Pana.