1

Od 28 grudnia 2015 r. do 3 stycznia 2016 r.

Modlimy się za ludzi, którzy znoszą różne cierpienia, o dar wytrwałości i męstwa, w łączności z Chrystusem.