Od 23 listopada do 29 listopada 2015 r.

Modlitwa dziękczynienia za otrzymane od Pana Boga dary w kończącym się roku liturgicznym.