Od 6 lipca do 12 lipca 2015 r.

Modlimy się o pokój na świecie, by Bóg położył kres wojnom i oddalił widmo terroryzmu.