1

Od 8 czerwca do 14 czerwca 2015 r.

rozaniecModlimy się w int. ludzi, którzy utracili wiarę i oddalili się od Kościoła, także za ludzi złej woli o Boże miłosierdzie.