Od 18 maja do 24 maja 2015 r.

Modlimy się za naszą parafię o Ducha Świętego dla naszych serc i dla całej wspólnoty.