Od 6 kwietnia do 12 kwietnia 2015 r.

Modlimy się o ducha wielkanocnego nawrócenia dla naszej parafii i całego świata.