Pan Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

zmartwychwstanie

Pan Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

– oto ciche przypomnienie,

że zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym,

srebrem lub złotem,

ale drogocenną Krwią Chrystusa.

Niech Serce Pana Jezusa, przebite za nas na krzyżu,

uświęca nas i prowadzi do źródeł Bożej miłości,

ukrytej w codziennej modlitwie, w sakramentach świętych, w bliskości Kościoła i w bratniej miłości

zawsze szukającej pojednania zamiast odwetu.

Tego życzą Duszpasterze