Od 5 stycznia 2015 r. do 11 stycznia 2015 r.

Modlimy się o dobre rozeznanie woli Bożej względem siebie, w nowym roku.