1

Od 8 grudnia 2014 r. do 14 grudnia 2014 r.

Modlimy się o ponowne odkrycie piękna Dnia Pańskiego oraz chrześcijańskiego świętowania niedzieli w rodzinach.