Liturgia Święta w Parafii od 24.11.2014 do 30.11.2014 r.

sw_meczennicy_wietnamuPoniedziałek 24.11 – Św. Męczenników Andrzeja Dung-Laca

7.00 Za + kolegę Kazimierza Kowalińskiego, ++ kolegów i przyjaciół i za ++ potrzebujących modlitwy.

17.00 Za + męża Waldemara Niekrawiec w 6 r. śm., rodziców, teściów, brata Helmuta, szwagra Bernarda, dziadków z obu stron oraz w int. rodziny.

Wtorek 25.11

7.00 Za ++ rodziców Cecylię i Józefa Kaluza, ojca Antoniego, dziadków i za ++ z pokr. Kaluza i Kluczny.

17.00 Z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Barbary Kokot z okazji 70 rocznicy urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

Środa 26.11

7.00 Za + Ingeborgę Müller /od Bractwa Różańcowego/

17.00 /szkolna/ Za + męża Jerzego Pogrzeba, rodziców z obu stron, za ++ z rodziny Pogrzeba, Szydło i Bieniek oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Czwartek 27.11

7.00 Z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Doroty i Piotra Wróbel z ok. 35 r. małżeństwa oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

17.00 Za + żonę i matkę Franciszkę Mróz w r. śm., rodziców, teściów,  ++  z pokr. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 28.11

7.00 Za + ojca Pawła Fautsch w 55 r. śm., matkę Jadwigę, męża Henryka Woźnica, teściów Zofię i Pawła Olszok, ojca Franciszka Woźnica i ++ z pokr.

18.00 /młodz./ Za + męża i ojca Ludwika Bias w r. śm., rodziców z obu stron, szwagra Norberta, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Sobota 29.11 

7.00 Za ++ teściów Ewalda i Antoninę Wypich, rodziców Helenę i Józefa Długosz za ++ z pokr. obu stron oraz o zdrowie i błog. Boże w rodzinie.

18.00 /niedz./ Za + żonę Ingeborgę Müller, rodziców Franciszkę i Józefa Müller, teściów  Annę i Wilhelma Skowronek, poległego brata Henryka, siostrę Jadwigę, 2 szwagrów i za dusze w czyśćcu cierpiące.

I Niedziela Adwentu 30.11

7.00 Za + żonę Stanisławę Borowską w 4 r. śm. i ++ z rodziny.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Pogrzeba, ++ z pokr. obu stron.

9.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Marię i Floriana Kesler, Annę i Bolesława Szmurło, brata Reinholda, ++ z pokr. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30 Za + męża i ojca Józefa Niedworok w r. śm., rodziców, teściów, dziadków oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

11.00 Za + żonę i matkę Barbarę Okoń z ok. ur.,++ z pokr. Labisz i Okoń.

15.00 Nieszpory adwentowe.

16.00 Za + Bronisława Chudy w 8 r. śm., ++ rodziców, teściów oraz w int. rodziny.