1

Od 17 listopada 2014 r. do 23 listopada 2014 r.

Modlimy się za ludzi, zwłaszcza bliskich sobie, którzy żyją w niezgodzie, aby odnaleźli drogę do pojednania i pogodzenia się.