Od 11 sierpnia 2014 r. do 17 sierpnia 2014 r.

Modlimy się o błogosławieństwo dla prac prowadzonych w naszym kościele.