1

Od 28 lipca 2014 r. do 3 sierpnia 2014 r.

Modlimy się w int. ludzi chorych by w swoich doświadczeniach odczuwali bliskość Boga.