1

Od 14 lipca 2014 r. do 20 lipca 2014 r.

Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla prac budowlanych w naszym kościele.