Od 7 kwietnia 2014 r. do 13 kwietnia 2014 r.

Modlimy się za chorych, aby byli otwarci na dar sakramentów świętych.