1

Od 27.01.2014 r. do 02.02.2014 r.

Modlimy się za rodziców dzieci pierwszokomunijnych oraz młodych przygotowujących się do bierzmowania i ich rodziców.
Niedziela III Zwykła

1. Dzisiaj przeżywamy III Niedzielę Zwykłą. Zapraszamy na nieszpory o 15.00.

2. W poniedziałek o 18.00 spotkanie przed bierzmowaniem III klas gimnazjalnych, a w piątek o 18.00 Msza św. w int. rodziców i młodych, którzy w tym roku mają przyjąć sakrament bierzmowania. Po Mszy spotkanie z rodzicami. W środę Msza św. szkolna o 17.00.

3. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Na Mszę św. o 7.00 zapraszamy Marianki. Przed Mszą św. zaśpiewamy Godzinki ku czci NMP. O godz. 9.00 spotkanie lektorów i ministrantów a o 10.00 spotkanie kandydatów na ministrantów. O 9.30 spotkanie najmłodszych Marianek.

4. W niedzielę obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Święto Matki Bożej Gromnicznej. Podczas wszystkich Mszy św. pobłogosławimy gromnice, których światło ma nas strzec od nieszczęść. W tym dniu przypada również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie na WSD i Kurię w Opolu, przed kościołem na Zakony Klauzurowe.

5. Sakrament chrztu św. przyjęła Agnieszka Wypych. Niech Bóg błogosławi rodzicom i chrzestnym tego dziecka.

6. Przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa informujemy, że nauki przedślubne w naszym dekanacie rozpoczną się 15 marca /sobota/ o 19.00 w kościele św. Katarzyny w Dobrzeniu Wielkim.

7. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę, za składane ofiary kolędowe, za udział w czwartkowej adoracji i Czuwaniu Rodzin oraz za posprzątanie kościoła. W sobotę o 9.00 do sprzątania prosimy parafian z Czarnowąs z ul Jagiełły.

8. Wieczorny Różaniec: Pon ? Płomienia Miłości Niepok. Serca Maryi /R. Baron/, Wt ?MB z Lourdes /H. Pawleta/, Śr ? MB Dobrej Rady /D. Jaszczyk/, Czw ? MB Królowej Aniołów /U. Czok/, Pt ? św. Moniki /K. Niestrój/.

9. Do wieczności odeszła śp. Krystyna Kapłon ? l. 92. RIP.

10. We wtorek o 18.00 katecheza dla dorosłych Pro Ecclesia nt. Kościół Benedykta XVI i Papieża Franciszka.

11. W środę o 18.00 spotkanie przed bierzmowaniem II klas gimnazjum.

12. W czwartek o 17.30 spotkanie zespołu Caritas.

13. Bardzo dziękujemy za obecność, na kolejnym spotkaniu, wszystkim rodzicom dzieci, które 25 maja przystąpią do I Komunii Świętej. Od tej niedzieli, podczas Mszy św. o 11.00, wyznaczeni rodzice z dziećmi poniosą dary ofiarne do ołtarza. Otoczmy te rodziny szczególną miłością i modlitwą całej parafii.
Liturgia Święta w Parafii od 27.01.2014 do 02.02.2014 r.

Poniedziałek 27.01 – bł. Jerzego Matulewicza

7.00 Za + matkę Gertrudę Lazinka w r. ur., siostrę Ingeborgę, dziadków Agatę i Daniela Lazinka, teściów Anielę i Jana Gujda i ++ z pokrew. Hudala.

17.00 Za + brata Jana Teda z ok. urodzin.

Wtorek 28.01 – św. Tomasza z Akwinu   

7.00  Za ++ Pawła i Paulinę Długosz, ich rodziców, synów Pawła i Jerzego, zięcia Arnolda i za dusze czyśćcowe.

17.00 I. Za + Barbarę Rozwód w mc po śmierci. II. Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Martę Dyga z ok. ur., poległego ojca Tomasza, męża Gintra Szendzielorz, 4 szwagrów oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

Środa 29.01

7.00 Za + Marię Kasperek /od Bractwa Rożańcowego/.

17.00 /szkolna/ Za + męża Gerharda Mrohen w 1 r. śm., rodziców z obu stron, szwagierkę Annę, szwagra Faustyna oraz w int. rodziny.

Czwartek 30.01

7.00 Za + chrzestną Weronikę Gutaj w 1 r. śm., jej ojca Józefa Marsollek w 2 r. śm.

17.00 Za + Stefanię Sznotala w 1 r. śm. i ++ z pokrew. Hyla i Sznotala.

Piątek 31.01 – św. Jana Bosko

7.00  Za ++ rodziców Emilię i Henryka Macioszek, babcię Pelagię, dziadków, Walentego i Ignacego i za dusze czyśćcowe..

18.00 /młodz/ I. W int. rodziców i młodych, którzy w tym roku mają przyjąć sakrament bierzmowania. II. Za + męża, ojca i dziadka Józefa Cuda w 2 r. śm. i z ok. ur. oraz za ++ z pokrew.

I Sobota 01.02

7.00  Za + ojca Rainholda Nawrat w r. śm., chrzestną Marię Pietrek, wujka Franza Niestroj i ++ pokrew. obu stron.

18.00 /niedz/ Za + Józefa Galińskiego w 1 r. śm.

Niedziela 02.02 – Ofiarowanie Pańskie

7.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Jerzego Speda, syna Artura i ++ z pokrew. Speda, Schubert, Urban i Wolnicz.

8.15 /niem./ Za + męża Józefa Schymainda oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie z ok. urodzin wnuczki Jessici Stellmach.

9.00 /św. Anna/ Do Bożej Op., Matki Najśw. i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla męża, ojca i dziadka Erwina Polednia z ok. 80 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

9.30 Za ++ rodziców Zowada i Balcer, siostrę, brata, szwagierkę, szwagra, chrześniaka Ewalda, ++ z pokrew. Balcer, Zowada i Knosalla oraz w int. rodziny.

11.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Heleny i Józefa Pawleta z ok. 40 r. małż. oraz dla córki Małgorzaty i Wolkera w 15 r. małżeństwa, o opiekę Bożą dla całej rodziny.

15.00 Nieszpory.

16.00 Za + żonę i matkę Barbarę Okoń w 1 r. śm. i za ++ z pokrew. Labisz i Okoń.
Pan Jezus mnie powołał

jezus_nad_jezioremNieraz o lekarzach, nauczycielach, rodzicach, o kapłanach, mówimy: to człowiek z powołania. I podstawowym kryterium dla tej wypowiedzi jest życie człowieka. Czy to co czyni, jest wynikiem jego głębokiego przekonania, że tak trzeba, że tak podpowiada mu sumienie, czy tylko, że tak wypada. Nadto człowiek z powołania, odznacza się wielkim sercem, darem bezinteresownej służby i pracowitości. W dzisiejszej ewangelii Pan Jezus także zauważył ważną cechę swoich przyszłych uczniów. Otóż Chrystus przechodząc obok jeziora, swoją uwagę skoncentrował na pracowitości młodych mężczyzn: ?ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Co w tym szczególnego? Ich dokładność musiała być na wagę złota. Musieli przejrzeć każde oczko w dość dużej sieci, która po każdym połowie była mocno podniszczona, a przez to osłabiona. A taka nie nadaje się do kolejnej wyprawy na połów ryb. Konsekwencją zaś źle przygotowanych sieci jest to, że są puste, a co za tym idzie, brak środków na utrzymanie rodziny. Dlatego Pan Jezus widząc z jaką starannością przygotowują się ci mężczyźni do połowu ryb, jak przyjmują naukę od swego ojca Zebedeusza, opanowania tej trudnej sztuki bycia rybakiem, wśród gwałtownych burz, pomyślał sobie: właśnie takich chcę mieć Apostołów! Ich dokładność i pracowitość uznał jako  właściwe cechy powołania Apostoła. Jezus uznał, że z taką samą pilnością będą słuchać rad Zbawiciela, jak przedtem słuchali rad swego ojca Zebedeusza. Syn Boży wiedział, że to oni, jako Jego pomocnicy, będą odważnie ludzkie dusze wyławiać z sideł zła. Z przerastających człowieka grzechów, które zawsze będą liczne, jak ryby w jeziorze. By być człowiekiem z powołania potrzeba wzroku Pana Jezusa, który spojrzy na nas jak się modlimy. Chrystus potrzebuje ciebie i mnie, abyśmy w sobie ciągle rozpalali charyzmat, który otrzymaliśmy od Boga – jak uczy św. Paweł. Takie bowiem Jezusowe spojrzenie doda nam pewności, że jako człowiek wierzący, to znaczy jako: ojciec, matka, nauczyciel, ksiądz, uczeń, jestem obdarowany mocą Bożą. Że nie jestem sam, mimo że przeciwności w życiu nie zmaleją. Bo Pan Bóg nas pierwszy powołał, dostrzegając w naszym życiu cechy znane tylko sobie, które Go cieszą a nawet mogą nas i innych do Niego prowadzić. A oni ? przyszli Apostołowie, jak czytamy natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. To dla każdego z nas wskazówka, aby natychmiast, zaraz, już, a nie potem, odłożyć to, co mnie od Pana Boga oddziela. Chrystus jak wtedy, tak i dziś, przechodzi brzegiem naszych chodników, ulic, ścieżek, i przygląda się nam i powołuje, by iść za Nim w tym świecie w którym żyję, w tej rodzinie, wspólnocie, parafii. Aby nie iść za swoimi zachciankami, przyzwyczajeniami, ale aby właśnie to zostawiać, i wybierać zawsze nową drogę. Drogę łaski i miłości Pana Boga w swoim życiu; to znaczy w otrzymanym od Boga powołaniu.

Ks. Mariusz
Ja jestem Pawła, a ja Apollosa…

Problem stary jak świat, a co najmniej jak chrześcijaństwo. Mylenie Boga, Pana Jezusa, z tym, który ma Go głosić. Z tego, co mówi św. Paweł, wynika, że już wtedy, za jego czasów, niektórzy wierni bardziej przywiązywali się do głosiciela nauki zbawienia niż do samego Zbawiciela. A to jest fatalny przekręt, kosztowna pomyłka. Swego czasu ludzie pytali Jana Chrzciciela: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?  Jan był człowiekiem honoru. Mógł ich oszukać i mówić: Tak, to ja jestem tym, na którego czekacie; jestem waszym wybawicielem. Nie zrobił tego. To jest jedna z najgroźniejszych dewiacji religijnych, gdy głosiciel podszywa się pod Tego, którego ma głosić. Jan Chrzciciel tej dewiacji nie uległ, również nie uległ jej św. Paweł. Często za tą dewiacją skrywają się inne. Gdy kapłan bardziej przywiązuje ludzi do siebie, niż do Pana Jezusa, to wyrządza im wielką krzywdę. To człowiek bez honoru, który swoje własne dewiacje zakrywa tą jedną, religijną, przed którą przestrzega Apostoł. Taki zawsze znajdzie swoich zagorzałych zwolenników, z którymi pójdzie wypić. Ale w chrześcijaństwie wcale nie chodzi o zwolenników, lecz o wyznawców Jezusa Chrystusa. Nie wolno mylić kultu, który należy się Bogu Jedynemu, z kultem jakiegoś Apollosa, Kefasa, czy innego typu namaszczonego dewianta.

[prob.]

 
Od 20.01.2014 r. do 26.01.2014 r.

Modlimy się za prześladowanych chrześcijan aby ofiara ich męczeństwa wydała owoce wiary w europie i w świecie.
Niedziela II Zwykła

dzien_babci_i_dzien_dziadka1. Dzisiaj przeżywamy II Niedzielę Zwykłą. Zapraszamy na nieszpory w intencji jedności wszystkich chrześcijan o 15.00. Od 14.00 kolęda na życzenie.

2. Od poniedziałku będą również sprawowane Msze św. wieczorne o 17.00, a w piątek o 18.00. W poniedziałek o 18.00 i w czwartek o 19:00 spotkanie przed bierzmowaniem III klas gimnazjalnych.

3. We wtorek przypada Dzień Babci, a w środę Dzień Dziadka. Pamiętajmy w modlitwie o żyjących i zmarłych Babciach i Dziadkach. W środę Msza św. szkolna o 17.00. Po Mszy spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej.

4. W czwartek w naszej parafii Adoracja Wynagradzająca za zbezczeszczenie świątyni i Najświętszego Sakramentu podczas działań wojennych. W tym dniu chcemy też przeżyć kolejne Czuwanie Rodzin. Będziemy modlić się za poległych, pomordowanych i zaginionych parafian. Chyba każda rodzina nosi ranę wspomnienia jakiejś zaginionej na wojnie osoby. Naszą modlitwę chcemy połączyć z błaganiem o pokój dla tych części świata, w których trwają bratobójcze walki i prześladowania naszych braci w wierze, chrześcijan. Porządek Adoracji jest następujący: 8:00 Msza św., 9.00 ? Czarnowąsy, 10.00 ? Krzanowice, 11.00 ? Borki, 12.00 Siostry Jadwiżanki, 13.00 ? Wróblin, 14.00 Mniejszość Niemiecka, 15.00 – Tercjarze św. Franciszka, Bractwo Różańcowe, św. Anny i św. Rity, 16.00 ? Adoracja cicha. O 17.00 Msza św. w intencji Rodzin oraz o pokój na świecie. Po Mszy Różaniec wynagradzający i błagalny o żywą cześć dla Najświętszego Sakramentu i o pokój na świecie. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy wynagradzającej i błagalnej. Na koniec Apel Jasnogórski.

5. W piątek Msza św. dla młodzieży o 18.00. Po Mszy św. spotkanie YouCat.

6. W sobotę przypada Święto Nawrócenia św. Pawła Ap. i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. O 9.00 spotkanie lektorów i ministrantów, o 10.00 spotkanie kandydatów na ministrantów. O 9.30 spotkanie wszystkich Marianek.

7. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na prace renowacyjne w naszym kościele, za składane ofiary kolędowe i za posprzątanie kościoła. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie w Waszych domach podczas kolędy i za wspólną modlitwę. Niech błogosławieństwo kolędowe wyda dobre owoce w życiu naszych rodzin. W sobotę o 9.00 do sprzątania kościoła prosimy parafian z Wróblina z ul. Sobieskiego i z ul. Mikołaja.

8. Wieczorny Różaniec: Pon ? św. Barbary /M. Panusch/, Wt ? Narodzenia NMP /G. Zowada/, Śr ? bł. Czesława /p. Cebulla/, Pt ? bł. Marii Merkert /M. Baron/.

9. W czwartek o 18.00 pierwsze spotkanie przed pielgrzymką do Toskanii. Biuro Pielgrzymkowe prosi o wpłatę pierwszej zaliczki w wysokości 300 zł.

10. Polecamy Gościa Niedzielnego (m.in. kulisy zamachu na Jana Pawła II, i in.).
Liturgia Święta w Parafii od 20.01.2014 do 26.01.2014 r.

Poniedziałek 20.01

7.00 Za ++ rodziców Annę i Jacka Kinder, Marię i Leopolda Laksy, brata Henryka, ++ z rodziny Świerc i za dusze czyśćcowe.

17.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla syna Adama Korczak w dniu 25 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

Wtorek 21.01 – Św. Agnieszki

7.00  Za + męża i ojca Franciszka Wróbel w r. śm., za ++ z rodz. Wróbel i Labczyk.

17.00 Za + męża Alojzego Waindok, rodziców, teściów, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

Środa 22.01

7.00 Za + Gertrudę Wrobel, rodziców Marię i Alojzego, teściów Matyldę i Stanisława, dziadków, ++ pokrew. i za dusze czyśćcowe.

17.00 /szkolna/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Justyny Dusza z ok. 18 r. urodzin oraz w int. rodziny.

Czwartek 23.01

8.00 Za poległych, pomordowanych i zaginionych Parafian w czasie wojny.

17.00 I. W int. Rodzin naszej Parafii oraz o pokój na świecie. II. Z podz. za łaski, o zdrowie i błog. Boże dla Marty i Alfonsa Czech z ok. 60 r. małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Piątek 24.01 – Św. Franciszka Salezego

7.00  Za + Annę Pasoń / od Tercjarzy św. Franciszka/

18.00 /młodz/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Rafała Buchta z ok. 18 r. urodzin oraz w int. rodziny.

Sobota 25.01

7.00 Za ++ rodziców Pawła i Annę Labisz, siostrę Barbarę, ojca Maksymiliana Krel, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

18.00 /niedz/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Beaty Ripel z okazji 50 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

III Niedziela Zwykła 26.01

7.00 Do Miłosierdzia Bożego, za + ojca Pawła Pogrzeba w 7 r. śm., matkę Hildegardę, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Za ++ Stefana, Marię i Gertrudę Klemens, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 /św. Anna/ Za + ojca Franciszka Waldyra, matkę Marię, teściów Jana i Gertrudę Chmiel, dziadków z obu stron oraz w int. rodziny.

9.30 Za + Pawła Andrzejewskiego w 3 r. śm. i za ++ z rodziny.

11.00 Za + matkę Ernę Slota w 10 r. śm., ojca Józefa, teściów Annę i Teofila Świtała, 4 szwagrów oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

15.00 Nieszpory.

16.00 Za + babcię Helenę Kurowską w 10 r. śm.
Tyś sługą moim

Być sługą Boga. A kim innym chciałbyś być w tym świecie, w tym życiu? Kim jesteś? Konsumentem, cenzorem, obserwatorem? Pokrzywdzonym przez dzieje, a może przez Kościół; może przez swojego szefa czy papieża? Na naszym pogrzebie, czy na to zasłużymy czy nie, będą o nas mówić: Sługa. Niech twój sługa… Bo tak Kościół czyli Matka nasza nas traktuje, czy zasługujemy na to, czy nie. Tyś sługą moim…, otom ja Służebnica Pańska. Słowo o którym tu rozmyślamy nie jest dzisiaj popularne. Któż chciałby być sługą, kto myśli o służbie, służeniu innym. Strażak, ratownik, pielęgniarka…? Wszystkie role zostały już podzielone, odtąd dotąd. Natychmiast dzwonimy z pretensjami, tam gdzie trzeba, gdy ktoś czegoś nie wykonał, gdy odpowiednie służby nie zadziałały tak jak należy. Często nie ma innego wyjścia, ale ileż jest takich spraw i rzeczy, które moglibyśmy wykonać sami, wspólnie, z sąsiadem. Nawet role pełnione w rodzinie zostały mocno sformalizowane. W imię emancypacji, równouprawnienia kobiet i mężczyzn. A przecież rola matki, ojca nigdy nie będzie zapłacona, do jej istoty należy służba. Macierzyństwo, ojcostwo jest przede wszystkim służbą. Owszem, rodzinie, dzieciom, sobie nawzajem, ale także Bogu. Dzisiaj Pan Bóg mówi nam, że chce się w nas rozsławić, przez pełną oddania siebie Jemu służbę, we wszystkim co w życiu robimy.

[prob.]

 
Kształtem miłości jest… Rodzina

2014_rodzina_miloscia_wielkaJuż na dobre weszliśmy w kolejny rok naszego życia, w którym dalej pójdziemy drogą wiary w Pana Jezusa, w Jego Kościele. Wśród wielu drogowskazów, jakie w tym roku na drodze naszej wiary stawia Kościół, jest rodzina. 

Wiele mówi o niej Papież Franciszek, również Biskupi naszej Metropolii stawiają rodzinę na najwyższym piedestale, w zawołaniu: Rodzina miłością wielka. To wszechstronnie znaczące zawołanie. Nawiązując do słów wielkiego Cypriana K. Norwida, że kształtem miłości jest piękno, tu chcemy powiedzieć, że kształtem miłości jest… rodzina. Człowiek tak kocha, jak nauczył się tego w rodzinie. Niby miłość jest jedna, ale ileż ona ma postaci! Matematyczny rachunek mnożenia czegokolwiek przez zero, daje tylko zero. Gdy idzie o miłość, to nawet ta w szczątkowej postaci, pomnożona przez zero, zawsze daje… miłość. Pierwszym tego dowodem jest miłość ukrzyżowanego Pana Jezusa. Rodzina też jest szkołą miłości ukrzyżowanej; tam, póki miłość jeszcze istnieje, zostaje pokonane każde zero ludzkich zachowań. Zdarza się, że nawet z patologicznej rodziny wychodzi jakaś dobra osoba, jakiś święty. Tu jest ukryta cała tajemnica jedynego na tej ziemi zjawiska, jakim jest rodzina. Mówimy, że ziemia jest naszą rodzicielką, że nas żywi. To prawda, ale ziemia nie potrafi urodzić miłości; ta rodzi się w rodzinie. Szkoła edukuje, wychowuje, specjalizuje, podnosi kwalifikacje. Zakład wychowawczy socjalizuje, resocjalizuje. Więzienie izoluje, separuje człowieka. Nasze liche, słabe państwo ideologicznie eksperymentuje. Nic nie zastąpi rodziny, która rodzi człowieka, i rodzi go do miłości. A to jest coś zupełnie innego niż zdobywanie kwalifikacji, czy nawet socjalizacja. Nie ma bardziej optymalnych warunków dla rozwoju człowieka, ale i dla rozwoju miłości, niż rodzina. To niezwykłe zawołanie: Rodzina miłością wielka, nie powinno nas przerażać swą doniosłą, metropolitalną wzniosłością. Rodzina wszystko zniesie, tak jak miłość: Miłość wszystko przetrzyma. Bo nawet pomnożona przez zero, miłość daje miłość. Właśnie, bo jest miłością. I dlatego Rodzina jest miłością wielka. Każda, jako taka! – I ta, borykająca się z różnymi trudnościami, duchowymi i materialnymi; i ta, tzw. porządna, ale również taka, która jest na pograniczu patologii. Także ta, Bogiem silna, a zawsze grzechem słaba, wydobywająca z siebie (bo skądinąd?!) wielkie, Boże moce, które Stwórca właśnie w niej ukrył, nie gdzie indziej. Błogosław, Panie, w tym Roku Rodziny, wszystkim Rodzinom naszej Parafii. Trójco Święta, Trzykrotna Boska Miłości, Boska Rodzino Przenajświętsza: Ojcze, Synu i Duchu Święty, i Ty, Matko Najpiękniejszej miłości w Rodzinie z Nazaretu, pomnażaj w naszych Rodzinach, przez zero wszystkich naszych ludzkich słabości: gniewu, złości, cichych dni, obrażania się na siebie, zniechęcenia życiem, narzekania, bezradności, rozpaczy, nieczystości, niewierności, unikania siebie, pogoni za groszem, lekceważenia Dnia Świętego i świętych sakramentów… pomnażaj w nas miłość. Pomnażaj ją w sercach małżonków, rodziców i ich dzieci, w sercach dziadków i narzeczonych, którzy już ze sobą chodzą. By nasze Rodziny rzeczywiście były miłością wielkie. Ks. Piotr Pierończyk P.s. W imieniu własnym i wszystkich Rodzin parafii zapraszam na comiesięczne CZUWANIA RODZIN w naszej parafii.

Ks. Piotr Pierończyk