Liturgia Święta w Parafii od 20.01.2014 do 26.01.2014 r.

Poniedziałek 20.01

7.00 Za ++ rodziców Annę i Jacka Kinder, Marię i Leopolda Laksy, brata Henryka, ++ z rodziny Świerc i za dusze czyśćcowe.

17.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla syna Adama Korczak w dniu 25 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

Wtorek 21.01 – Św. Agnieszki

7.00  Za + męża i ojca Franciszka Wróbel w r. śm., za ++ z rodz. Wróbel i Labczyk.

17.00 Za + męża Alojzego Waindok, rodziców, teściów, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

Środa 22.01

7.00 Za + Gertrudę Wrobel, rodziców Marię i Alojzego, teściów Matyldę i Stanisława, dziadków, ++ pokrew. i za dusze czyśćcowe.

17.00 /szkolna/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Justyny Dusza z ok. 18 r. urodzin oraz w int. rodziny.

Czwartek 23.01

8.00 Za poległych, pomordowanych i zaginionych Parafian w czasie wojny.

17.00 I. W int. Rodzin naszej Parafii oraz o pokój na świecie. II. Z podz. za łaski, o zdrowie i błog. Boże dla Marty i Alfonsa Czech z ok. 60 r. małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Piątek 24.01 – Św. Franciszka Salezego

7.00  Za + Annę Pasoń / od Tercjarzy św. Franciszka/

18.00 /młodz/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Rafała Buchta z ok. 18 r. urodzin oraz w int. rodziny.

Sobota 25.01

7.00 Za ++ rodziców Pawła i Annę Labisz, siostrę Barbarę, ojca Maksymiliana Krel, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

18.00 /niedz/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Beaty Ripel z okazji 50 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

III Niedziela Zwykła 26.01

7.00 Do Miłosierdzia Bożego, za + ojca Pawła Pogrzeba w 7 r. śm., matkę Hildegardę, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Za ++ Stefana, Marię i Gertrudę Klemens, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 /św. Anna/ Za + ojca Franciszka Waldyra, matkę Marię, teściów Jana i Gertrudę Chmiel, dziadków z obu stron oraz w int. rodziny.

9.30 Za + Pawła Andrzejewskiego w 3 r. śm. i za ++ z rodziny.

11.00 Za + matkę Ernę Slota w 10 r. śm., ojca Józefa, teściów Annę i Teofila Świtała, 4 szwagrów oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

15.00 Nieszpory.

16.00 Za + babcię Helenę Kurowską w 10 r. śm.