1

Od 09.12.2013 r. do 15.12.2013 r.

Modlimy się wszystkich małżonków naszej parafii, aby się codziennie odnawiali we wzajemnej miłości.