Liturgia Święta w Parafii od 28.10.2013 do 03.11.2013 r.

Poniedziałek 28.10 św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

7.00 I. Za ++ rodziców Franciszka i Annę Kesler, 2 braci, teściów i ++ z pokrew. obu stron. II. Do Miłosierdzia Bożego i św. Kamila o ulgę w cierpieniu dla żony Marii.

17.00 Za + ojca Jerzego Niestrój w 40 r. śm., matkę Marię i ++ z pokrew. obu stron.

Wtorek 29.10

7.00 Za + matkę Gertrudę Borosz w r. ur., ojca Józefa, ich rodziców oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

17.00 /św. Anna/ I. W int. rodzin naszej Parafii i za ++ naszych Rodziców. II. Za + ojca Franciszka Ambroży, matkę Jadwigę, teściów Józefa i Marię Niedworok, szwagrów Joachima i Gintra, ++ z pokrew. Ambrożak i Niedworok oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

Środa 30.10

7.00 Za + Annę Nowaiński w r. śm., męża Józefa, rodziców, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

17.00 /szkolna/ I. Za + męża Jerzego Stasz w r. śm., rodziców, syna Henryka, teściów, rodzeństwo, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe. II. O pomyślny przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Teresy Mros.

Czwartek 31.10

7.00 Za + męża Joachima z ok. ur., córkę Barbarę, rodziców z obu stron, brata, bratową o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

17.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podziękowaniem za łaskę powołania, z prośbą o Boże błogosław. w posłudze kapłańskiej dla ks. wikarego Mariusza z okazji urodzin.

Piątek 01.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych

7.00 Za + ojca Henryka Iwa z ok. ur., o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

8.15 /niem./ Za ++ Jadwigę i Leona Wystrach z ok. ur., ++ z pokrew. Wystrach i Knosalla i za dusze czyśćcowe.

9.00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Józefa i Agnieszkę Kansy, Jana i Klarę Kowolik, syna Jerzego, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

9.30 Za + męża Pawła Kowol w 16 r. śm., rodziców, teściów, 2 siostry, szwagra, szwagierkę, ciocię, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

11.00 Za + męża Wernera Bzdok w r. śm., rodziców z obu stron, siostrę, 4 braci, ++ z pokrew. oraz o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie.

14.00 /św. Anna/ Za Zmarłych zalecanych w wypominkach.

Sobota 02.11 Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

8.00 I. Za ++ zalecanych w wypominkach. II. Według w int. Ojca Świętego.

9.30 /św. Anna/ O zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Przemysława Jaskórzyńskiego z ok. 18 r. urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny.

18.00 /niedz./ Za + Mariana Kotowskiego, w 3 r. śm., żonę Ludmiłę i za ++ z rodziny.

XXXI Niedziela Zwykła 03.11

7.00 Za ++ teściów Urszulę i Wernera Panusch w r. śm., szwagrów Herberta i Johana i za dusze czyśćcowe.

8.15 /niem./ Za ++ rodziców Marię i Rudolfa Klotka, męża Jerzego, brata Wernera, ++ z pokrew. obu stron i za dusze czyśćcowe.

9.00 /św. Anna/ Z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla matki Loni Wróbel z okazji 85 rocznicy urodzin oraz za + ojca Franciszka.

9.30 Z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Edeltraudy z ok. urodzin oraz za + męża, syna i rodziców z obu stron.

11.00 Z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Małgorzaty i Janusza Zielony z ok. 15 rocznicy małżeństwa oraz w intencji rodziny.

15.00 Różaniec za zmarłych.

16.00 Za + Alojzego Bartyla w 1 r. śm.