Liturgia Święta w Parafii od 09.09.2013 do 15.09.2013 r.

Poniedziałek 09.09- bł. Anieli Salawy

7.00 Za ++ rodziców Marię i Stanisława Stadnik w 8 r. śm., teściową Danutę Kaczkowską, brata Zdzisława, dziadków z obu stron i za ++ szwagrów: Kazimierza Chromiec, Rudolfa Skabara i Jana Łykawka.

18.00 Za + męża Arnolda Moczko w r. śm., rodziców Marię i Alberta Raudzis, Gertrudę i Jana Moczko, brata Jerzego, szwagra Karola, w int. rodzin Moczko i Kondziela.

Wtorek 10.09

7.00 Za + rodziców Józefa i Różę Langosz, Franciszkę Mróz, Zofię Langosz i za ++ z rodzin: Langosz, Kotula i Zdzuj.

13.00 Ślub rzymski: Dariusz Orlikowski i Małgorzata Kubis.

18.00 /św. Anna/ Do Bożej Op., Matki Najśw. i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla matki Anny Krukowskiej w dniu 80 r. urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Środa 11.09

7.00  Za + ojca Edwarda Więcek w rocznicę śmierci, matkę Annę i ++ rodziców Ernesta i Klarę Wotzlaw.

17.00 /szkolna/ Za + matkę Pelagię w 2 r. śm., ojca Ignacego i za ++ z rodziny Kierat i Kowalski.

Czwartek 12.09 – Najświętszego Imienia Maryi.

7.00 Za + żonę Elżbietę Staisz w r. śm., rodziców, teściów, rodzeństwo, ++ z pokrew. Staisz i Czernia i za dusze w czyśćcu cierpiące.

13.30 Ślub rzymski: Rafał Guzik i Marta Górska-Drabik.

18.00 Do Bożego Miłosierdzia za + męża Gintra Szendzielorz w 15 r. śm., rodziców z obu stron, 4 szwagrów oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

Piątek 13.09 – św. Jana Chryzostoma

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Rudolfa Kałuża w dniu 60 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

18.00 /młodz./ Za ++ rodziców Gertudę i Joachima Lysik oraz za żyjących i ++ z pokrew. Lysik, Kałuża i Gabrielczyk.

Sobota 14.09 – Podwyższenie Krzyża Świętego

7.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Joanny i Andzeja Sowa z ok. 15 r. małżeństwa oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.

18.00/niedz./ Za + teściów Gertudę i Józefa Kowol, córkę Otylię, syna Pawła, zięcia Maksymiliana, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

XXIV Niedziela Zwykła 15.09  

7.00 Za + męża Eryka Nowaińskiego w 7 r. śm., rodziców, teściów, brata Henryka, bratową, dziadków, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Marii i Szymona Kasperek z ok. 40 r. małżeństwa.

9.00 /św. Anna/ Do Bożej Op., Matki Najśw. i św. Anny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Agnieszki i Szymona Oleszkiewicz z ok. 1 r. małżeństwa.

9.30 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie z ok. rocznicy małżeństwa i za ++ rodziców.

11.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. dla Jadwigi i Andrzeja Gładki z ok. 50 r. ur., za + matkę, teściów, babcię i Hildegardę Speda.

15.00 Nieszpory.

16.00 Za + męża Norberta Resel w 3 r. śm., rodziców, teściów, ojca Pawła i ++ z pokrew. obu stron.