1

Od 29.07.2013 r. do 04.08.2013 r.

Modlimy się za wszystkich Zmarłych wypominanych w naszych odpustowych zaleckach.