Od 17.06.2013 r. do 23.06.2013 r.

Modlimy się w int. ochrony życia dzieci nienarodzonych.