Od 13.05.2013 r. do 19.05.2013 r.

Modlimy się w int. wszystkich chorych o łaskę uzdrowienia i mocną ufność w Panu Bogu.