Liturgia Święta w Parafii od 13.05.2013 do 19.05.2013 r.

Liturgia eucharystycznaPoniedziałek 13.05 – Najświętszej Maryi Panny z Fatimy

7.00 Za + matkę Gertrudę Wala, 2 mężów, rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrew. 3 stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błogosław. w rodzinie Kokott.

Wtorek 14.05 – św. Macieja Apostoła

7.00 Za ++ mężów Stefana i Józefa, 2 braci, Marię Kornek, 4 szwagierki, 2 szwagrów, rodziców z 3 stron oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

18.00 /św. Anna/ Za + Marię Theda w r. śm., rodziców, 3 braci, 2 bratowe i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 15.05 

7.00 Za + Weronikę Hendel, ++ pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 /szkolna/ Za + rodziców Marię i Andrzeja Weber, teściów Franciszkę i Jana Klemens, szwagrów Jerzego i Józefa, szwagierkę Gertrudę i za dusze czyśćcowe.

Czwartek 16.05 – św. Andrzeja Boboli

7.00 Za + męża Henryka Kinder w 3 r. śm., rodziców, teściów, ++ z pokrew. obu stron oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

18.00 Za + męża Joachima w 4 r. śm. córkę Barbarę, rodziców z obu stron, brata, bratową oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

Piątek 17.05

7.00 Za + matkę Stefanię Theda w r. śm., ojca Pawła, teścia Ludwika Makarewicz i za ++ z pokrew. Theda, Makarewicz, Filipiak i Andruszków.

18.00 /młodz./ Za ++ rodziców Janinę i Zygmunta Skrzydeł w r. śm., teścia Horsta, żonę  Alicję, ++ z pokrew oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.

Sobota 18.05

7.00 Za ++ żony Agnieszkę i Zofię Fautsch, rodziców z 3 stron, dziadków, ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 /niedz./ Za ++ rodziców Karola i Weronikę Cuda, teściów Ryszarda i Marię Patrzek, braci Józefa i Arnolda i ++ z pokrewieństwa.

19.00 /Borki/ – Nieszpory Odpustowe.

Niedziela 19.05 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

7.00 Za + męża Pawła Czok, rodziców z obu stron, siostrę Marię, 4 szwagrów, ++ z pokrew. z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.15 /niem./ Za + syna Piotra, rodziców Marię i Piotra Laksy, Franciszkę i Józefa Sowada, rodzeństwo, dziadków, ++ z pokrew. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 /św. Anna/ Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Michaela Staś z ok. 18 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

9.30 Za ++ rodziców Marię i Henryka Soisz, teściową  Klarę, dziadków, ++ z pokrewieństwa Soisz i Piaskowski i za dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Do Bożej Op. i Matki Najśw. z podz. za łaski, o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Urszuli i Jerzego Rogowskich z ok. 50 r. małżeństwa i urodzin.

11.00 Suma odpustowa w Borkach w intencji Parafian i Gości.

15:00 Nabożeństwo majowe.

16.00 Do Bożego Miłosierdzia za + Ferdynanda Jaszczyk, ++ z pokrew. obu stron, ++ Zygmunta Knapik i Zenona Pielesiek oraz o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie.